ทดสอบ

 


 

 

สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จะประกวดรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ "สังข์เงิน" ครั้งที่ 25 ประจำปี 2559 >> รายละเอียดเพิ่มเติม


 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการประชาสัมพันธ์ธุรกิจแผนใหม่ " รุ่นที่ 44 ' ประจำปี 2559 ทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม - วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 ณ.สถาบันการประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ฯ ขอรายละเอียด ได้ที่ หมายเลข 02-271-3100 หรือ คุณสิริภร วงศ์สว่าง 081-631-6719 ทุกวันในเวลาราชการ  >> รายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

หลักสูตรอบรมเทคนิคและศิลปะการพูดในที่ชุมชน (Public speaking) เปิดอบรมในระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2559  ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ฯ ขอรายละเอียด ได้ที่ หมายเลข 02-271-3100 หรือ คุณสิริภร วงศ์สว่าง 081-631-6719 ทุกวันในเวลาราชการ  >> รายละเอียดเพิ่มเติม